jack knife

  1. Verb (iki bölümden oluşan araçlar ile ilgili olarak) kaza sonucu iki büklüm olmak
büyük cep çakısı. Noun
çakı dalışı: dizleri bükmeden eğilip ayak bileklerine dokunarak atlayıp havada vücudu doğrultarak suya dalma. Noun
çakı ile kesmek. Noun
çakı gibi katla(n)mak. Noun