jocular

  1. Adjective şakacı, lâtifeci, nüktedan.
  2. Adjective şaka/lâtife yollu, şaka kabilinden.
  3. Adjective nükteli, güldürücü, mizahî.