joint covenant

  1. türlü kişileri ortaklaşa ilzam eden akit