joint stock company

  1. anonim şirket
  2. (US) komandit şirket
  3. anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş şirket
anonim şirket Noun, Civil Law
(Br) bir firmayı anonim şirkete dönüştürmek Verb
bir firmayı anonim şirkete dönüştürmek Verb
firmayı anonim şirkete dönüştürmek Verb
sigorta anonim şirketi
anonim ortaklık/şirket Noun