jot down a few hints for sb

  1. Verb birine yardımcı olacak birkaç not yazıvermek