jot down a few hints for sb

  1. Fiil birine yardımcı olacak birkaç not yazıvermek