judgemental

  1. tüzel, hükümle/karar ile ilgili, hükmî.