judicial authority

  1. yargı erki
  2. hukuki merciler
  3. adli makam
  4. yargı gücü
  5. kaza kuvveti
yetkili adli makam Noun, Law