judicially notice

  1. Verb, Law kanıtları resen dikkate almak
  2. Verb, Law dosyayı incelemeden varsaymak
kanıtları resen dikkate almak Verb, Law
dosyayı incelemeden varsaymak Verb, Law