just as … so

  1. gibi … de, keza, tıpkı, benzer şekilde.
    Just as French people enjoy their wine, so the British enjoy
    their beer: Fransızlar şaraba düşkün olduğu gibi İngilizler de biraya düşkündür.