justified

  1. Adjective muhik
  2. haklı
  3. makul bir mazerete dayanan
  4. haklı bir mazerete dayanan
  5. Adjective gerekçeli
sola yanaşık
...mekte haklı olmak Verb
hükümetin eylemini haklı çıkarmak Verb
tamamıyla yerinde karar