1. Sıfat muhik
  2. haklı
  3. makul bir mazerete dayanan
  4. haklı bir mazerete dayanan
  5. Sıfat gerekçeli
sola yanaşık
...mekte haklı olmak Fiil
hükümetin eylemini haklı çıkarmak Fiil
tamamıyla yerinde karar