justify the means

  1. Verb sonuca ulaşmak için başvurulan vasıtaları haklı çıkarmak