küf

  1. mould
  2. fungus
  3. rot
  4. blight
  5. mold
  6. mildew
to smell musty Verb
musty Adjective
frowzy
frowziness
to get moldy Verb
to mold Verb
to mildew Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Yiyecekler ve diğer organik maddeler üzerinde ... küfümsü mantarların ortak adı

kuf
Baykuş