1. mould
  2. fungus
  3. rot
  4. blight
  5. mold
  6. mildew
to smell musty Fiil
musty Sıfat
frowzy
frowziness
to get moldy Fiil
to mold Fiil
to mildew Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yiyecekler ve diğer organik maddeler üzerinde ... küfümsü mantarların ortak adı

kuf
Baykuş