kalender

  1. bohemian
  2. calender
  3. unconventional and easy going

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Dünya malına önem vermeyen, müsâmahakâr, yumuşak ... şeyin üstünde durmayan kimse