1. bohemian
  2. calender
  3. unconventional and easy going

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Dünya malına önem vermeyen, müsâmahakâr, yumuşak ... şeyin üstünde durmayan kimse