karıncalanma

  1. tingle
  2. prickle
  3. pin sand needles
  4. pin and needdles
  5. pins and needles

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Vücûdun herhangi bir yerinde duyulan ve ... ısırıyormuş hissini veren iğnelenme