karıncalanma

  1. tingle
  2. prickle
  3. pin sand needles
  4. pin and needdles
  5. pins and needles

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Vücûdun herhangi bir yerinde duyulan ve ... ısırıyormuş hissini veren iğnelenme