keen

  1. keskin
  2. sert
  3. şiddetli
  4. hassas
  5. gayretli
  6. hevesli
  7. istekli
  8. Verb ölümün arkasından ağlayıp feryat etmek
büyük iştah
acımasız kıyasıya rekabet
acı rekabet
büyük talep
rekabet edebilir düşük fiyat
keskin zekâ
büyük istek
keskin zekâlı avukat
günlük olayları iyi gözlemlemek Verb
meraklı
düşük fiyat
rekabet edebilir düşük fiyat
büyük suçluluk duygusu
hardal gibi keskin
hevesli bir işadamı olmak Verb
insanları iyi tanımak Verb
kıyak iş kokusu almak Verb
zeki olmak Verb
çok iyi işitme duyusu olmak Verb