1. keskin
  2. sert
  3. şiddetli
  4. hassas
  5. gayretli
  6. hevesli
  7. istekli
  8. Fiil ölümün arkasından ağlayıp feryat etmek
büyük iştah
acımasız kıyasıya rekabet
acı rekabet
büyük talep
rekabet edebilir düşük fiyat
keskin zekâ
büyük istek
keskin zekâlı avukat
günlük olayları iyi gözlemlemek Fiil
meraklı
düşük fiyat
rekabet edebilir düşük fiyat
büyük suçluluk duygusu
hardal gibi keskin
hevesli bir işadamı olmak Fiil
insanları iyi tanımak Fiil
kıyak iş kokusu almak Fiil
zeki olmak Fiil
çok iyi işitme duyusu olmak Fiil