keep a lid on

  1. Verb serbest ve bozucu hareketlere yol vermemek
masrafları kısmak Verb
fiyatların yükselmesini önlemek Verb