keep a lid on

masrafları kısmak Fiil
fiyatların yükselmesini önlemek Fiil