keep calm

  1. Verb itidalinımuhafaza etmek
galeyanlar arasında soğukkanlılığını korumak Verb