keep indoors

  1. Verb içeride kalmak.
  2. Verb evde kalmak
birini evden çıkarmamak Verb