keep one's end up

  1. (a) dayanmak, mukavemet etmek, zorlukları cesaretle karşılamak/yenmek, (b) sorumluluğunu çok iyi bilmek,
    (c) kendini çok iyi savunmak.