keep one's fingers crossed for sb

  1. Verb nazar değmesin işareti yapmak