keep one's lead over sb

  1. Verb birine karşı avantajı olmak