keep one's nose clean

  1. Verb tehlikeden uzak durmak, yanlış/tehlikeli işlerden sakınmak
  2. Verb (US) beladan sakınmak
  3. Verb alnı pak olmak