keep one's nose to the grindstone

  1. Verb çok sıkı çalışmak, canını eziyete koşmak
  2. Verb durmadan ve sıkı çalışmak