keep open

  1. Verb açık tutmak
sofrasını açık tutmak Verb
evini misafirlere her an açık tutmak, her an ziyaretçi kabul etmek.
her misafire kapısı açık olmak Verb
bir günü boş bırakmak Verb
bir işe adam almamak Verb
bir dükkânı açık tutmak Verb
dükkânı kapatmamak Verb
dükkânı açık tutmak Verb
açık zihinli olmak Verb
bir şey konusunda tarafsız olmak Verb
bir şey karşısında açık fikirli olmak Verb
bankadaki hesabını açık tutmak Verb
skandallara meraklı olmak Verb
gözünü açmak, dikkat etmek. Verb
opsiyon hakkını mahfuz tutmak Verb
opsiyon hakkını mahfuz tutmak Verb
acele karar vermemek, belirli bir süre içinde seçmekte serbest olmak, seçme/alma hakkı mahfuz olmak.