keep pace

  1. Verb geri kalmamak, yetişmek, ayak uydurmak.
    He had no trouble keeping pace with the faster runner:
    Hızlı koşucuya yetişmekte güçlük çekmedi.
  2. Verb adımını uydurmak
adım uydurmak, hemâhenk olmak.
...'e ayak uydurmak Verb
yeni buluşlara ayak uydurmak Verb
akan siparişlere ayak uydurabilmek Verb