keep someone in clothes

  1. Verb birinin giyimini kuşamını sağlamak