keep tally

  1. Verb çetele tutmak
listedeki malları işaretlemek Verb
malları listeden çizerek kontrol etmek Verb
bir şeyin hesabını tutmak Verb