keep the policy in force

  1. Verb sigorta poliçesinin yürürlükte kalmasını sağlamak