kekik

  1. Noun, Food-Kitchen thyme
  2. Noun, Food-Kitchen oregano
savory

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Ballıbabagillerden, odunsu saplı, başak durumunda beyaz, ... yıllık, ıtırlı sürüngen bitki