1. İsim, Gıda ve Mutfak thyme
  2. İsim, Gıda ve Mutfak oregano
savory

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Ballıbabagillerden, odunsu saplı, başak durumunda beyaz, ... yıllık, ıtırlı sürüngen bitki