kendi başına çalışan girişimci

  1. individual entrepreneur