kertenkele

  1. lizard

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Keler denilen sürüngenlerin en yaygın olan ... beslenen zararsız bir cinsi