1. lizard

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Keler denilen sürüngenlerin en yaygın olan ... beslenen zararsız bir cinsi