kinsman

  1. Noun (erkek) akraba, hısım, kandaş.
  2. Noun (evlilikten dolayı) akraba, hısım.
  3. Noun ırkdaş, aynı ırktan olan kimse.
civar hısım
uzak akraba