1. İsim (erkek) akraba, hısım, kandaş.
  2. İsim (evlilikten dolayı) akraba, hısım.
  3. İsim ırkdaş, aynı ırktan olan kimse.
civar hısım
uzak akraba