knee- joint

  1. diz eklemi
  2. mafsallı direk
diz eklemi/mafsalı. Noun