know one's mind

  1. Verb kararlı olmak
  2. Verb ne yapacağını bilmek
  3. Verb azim sahibi olmak