know where you stand

  1. Verb birinin kendisi hakkındaki düşüncelerini bilmek
  2. Verb birinin kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek
  3. Verb bir durumda ne yapacağını bilmek
  4. Verb ne yapılması gerektiğini bilmek
  5. Verb yapılması gerekenleri bilmek