know where you stand

  1. Fiil birinin kendisi hakkındaki düşüncelerini bilmek
  2. Fiil birinin kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek
  3. Fiil bir durumda ne yapacağını bilmek
  4. Fiil ne yapılması gerektiğini bilmek
  5. Fiil yapılması gerekenleri bilmek