knuckle bone

  1. aşık kemiği
(insanda) parmak eklem kemiği. Noun
(dört ayaklı hayvanlarda) aşık kemiği. Noun