krediyi yeniden değerlendirmek

  1. Verb to revalidate a loan
to revalidate a loan Verb