land certificate

  1. (Br) tapu sicili özeti
  2. (Br) arazi sertifikası (mülkiyet değişikliklerini içerir