land jobber

  1. mal
  2. gayri menkul
  3. arsa spekülatörü
  4. emlak spekülatörü
  5. arazi simsarı